Vēlmju saraksts Salīdzināt konts

Lietošanas noteikumi

Euroled.lv

SIA "SHEVLAD" reģistrācijas numurs LV40003842925 (turpmāk EUROLED.LV) savā mājas lapā WWW.EUROLED.LV piedāva dažādus pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. EUROLED.LV nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot EUROLED.LV lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespēja reģistrēties un izveidot Lietotāja kontu interneta vietnē EUROLED.LV. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, jānorāda Jums pieejama e-pasta adrese un parole. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par satura izcelsmi. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Jūsu kontu un paroli. EUROLED.LV nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies neievērojot šajos Lietošanas noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, EUROLED.LV ir tiesības pārtraukt piekļuvi Lietotāja kontam vai pat dzēst Lietotaja kontu.

Cenas

Interneta vietnē EUROLED.LV visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc EUROLED.LV ieskatiem.

Piegāde

EUROLED.LV nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, akarībā no saņemšanas adreses. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz info@euroled.lv, norādot pasūtījuma numuru.

Konfidencialitāte

EUROLED.LV ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē EUROLED.LV.
Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:
● nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
● nosūtītu sagatavoto preci uz Jūsu norādīto adresi;
● sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;
● veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;
● informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.
EUROLED.LV garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Pakalpojumu apmaksas un maksājumu atgriešanas noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA "SHEVLAD" pakalpojumu apmaksas kārtība mājas lapā www.euroled.lv (turpmāk tekstā – mājas lapa) un maksājumu atgriešana pakalpojuma saņēmējam (turpmāk tekstā – Klients).
1.2.Izmantojot mājas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu mājas lapā, Klients piekrīt ievērot zemāk minētos noteikumus.
2. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība
2.1..Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. SIA "SHEVLAD" nav atbildīga par Klienta maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu.
2.2.Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.
2.3.Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. SIA "SHEVLAD" nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darījumos.
3. Pakalpojuma apmaksas un saņemšanas kārtība
3.1.SIA "SHEVLAD" pakalpojuma saņemšanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA "SHEVLAD" mājas lapā, izvēloties attiecīgu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciešamos datus.
3.2.Darījuma veikšanai Klienti tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.
3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA, VISA Electron un MasterCard maksājuma kartēm vai caur SWEDBANK banklink sistēmu.
3.4.Apmaksājot pakalpojumus mājas lapā pakalpojuma maksai netiek piemērota komisijas maksa.
3.5.Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas Klients saņem informāciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz norādīto vai reģistrēto (reģistrētiem Klientiem) e-pastu.
3.6.Apmaksāto pakalpojumu Klients var saņemt e-pastā norādītā laikā, ierodoties personīgi izvēlētā EUROLED.LV filiālē vai norādītā adresē, izmantojot piegādi.
4. Pakalpojuma apmaksas apjomi un nosacījumi
4.1. EUROLED.LV mājas lapā var norēķināties par pakalpojumiem, kuru summa ir sākot ar 3.00 Eur. Par pakalpojumiem, kuru summa nesasniedz 3.00 Eur, var norēķināties tikai EUROLED.LV filiālēs pasūtījuma saņemšanas brīdī.
5. Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība
5.1.    www.euroled.lv pircējam (“Pircējs”), kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma (“Līgums”), kas noslēgts starp Pircēju un SIA “SHEVLAD” (“Pārdevējs”) par preču (“Preces”) iegādi interneta veikalā adresē www.euroled.lv.
5.2.    Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci. Ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu. Līgumiem par regulāru Preču piegādi termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
5.3.    Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, aizpildot iesniegumu jūsu profilā "PIRKUMA ATGRIEŠANA", nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā (WORD formātā; PDF formātā), kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma, vai aizpildot atteikuma veidlapu. Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa iesniedzama Pārdevēja klientu apkalpošanas centros (adreses pieejamas interneta veikalā adresē www.euroled.lv) vai nosūtāma elektroniski uz e-pastu: info@euroled.lv. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
5.4.    Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedz vai nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
5.5.    Ja Pircējs atteiksies no Līguma, Pārdevējs atmaksās visu par Preci samaksāto naudu,  ieskaitot piegādes izdevumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējās piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Līguma. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. 
5.6.    Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu, 14.dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Jebkurā gadījumā no Pircēja, saistībā ar atmaksāšanu, netiks iekasēta nekāda maksa.
5.7.    Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
5.8.    Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam klientu apkalpošanas centros (adreses pieejamas interneta veikalā adresē www.euroled.lv) vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
5.9.    Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
6. Citi jautājumi
6.1. EUROLED.LV visus paziņojumus nosūta uz Klienta norādīto vai reģistrēto e-pasta adresi.
6.2.Klients ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie EUROLED.LV, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem: – izmantojot www.EUROLED.LV sadaļu Atsauksmes un ierosinājumi; – e-pasts info@EUROLED.LV ; – tālrunis +371 28888839 ; – personīgi EUROLED.LV birojā vai jebkurā no filiālēm.


Strīdu risināšanas noteikumi.

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@euroled.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Lubānas iela 78, Rīga, LV-1073. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Kuros gadījumos Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu?

LR MK Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka patērētājam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. EUROLED.LV patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota, nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts, lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās. Atgadinām, Gadījumos, kad patērētājs veic pirkumu interneta veikala birojā (pastāvīgā tirdzniecības vietā), patērētājam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, pērkot preci pastāvīgā tirdzniecības vietā, patērētājam ir tiesības un visas iespējas iepazīties un pilnībā pārbaudīt izvēlēto preci pirms pirkuma veikšanas.

Atcerieties

Ja jūs neieradāties pēc jūsu pasūtījuma uz pastu, vai atteicāties no pastūtījuma un tas atgriežas pie mums atpakaļ, mēs pēc jūsu pieprasījuma atgriezīsim jums naudu par pasūtījumu, izņemot izdevumus par pasūtījuma sūtīšanu pie jums un atpakaļ, kā arī izņemot 10% no pasūtījuma summas (bet ne mazāk par 10.00 EUR) kā komisiju par pasūtījuma apstrādi. Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam nepieciešams iesniegt interneta veikalam EUROLED.LV.lv rakstiski aizpildīto atteikuma veidlapu uz A4 lapas 14.dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma veidlapu var aizpildīt brīvā formā, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, preces iegādes datumu, apmaksas veidu, preces nosaukumu, modeli, iegādes summu un atteikuma iemeslu. Pieņēmot Jūsu atteikuma veidlapu, interneta veikals EUROLED.LV.lv likuma noteiktajā laikā un kārtībā sniegs Jums rakstisku atbildi. Pretenzijas par iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem tiek pieņemtas un attiecināms tikai uz preci, un tas neattiecas uz izejmateriāliem, komplektējošām daļām, aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām utml.

Precizējam! Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:

1. ja esat iegādājies halogēna lampas vai izpārdošanas preci, diožu lenti bez ruļļa, vai atvēris tā iepakojumu;

2. ja Jums tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzās derīguma termiņš;

3. ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

4. ja Jūs esat atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (kā -tandīrs,flīzes un citas tamlīdzīga rakstura preces)

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līuma noteikumiem neatbilstošu preci. 

piezvanīt messenger whatsapp
Citi projekti
Saite nokopēta
EUROLED izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai mēs varētu droši un uzticami piedāvāt mūsu lapas, pārbaudīt to veiktspēju un uzlabot tavu lietotāja pieredzi, tostarp atbilstošu saturu un personalizētu reklāmu gan mūsu, gan trešo pušu vietnēs. Šajā nolūkā mēs izmantojam informāciju, ieskaitot datus par vietnes un gala ierīču izmantošanu. Noklikšķinot uz „Es piekrītu”, tu piekrīti sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošanai savu datu apstrādei, ieskaitot pārsūtīšanu mūsu mārketinga partneriem (trešajām personām). Mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai personalizētu, mērītu un analizētu reklāmu. Ja tu nepiekrīti, mēs aprobežojamies ar būtiskām sīkdatnēm un tehnoloģijām. Iestatījumos jebkurā laikā vari mainīt savu piekrišanu.Vairāk informācijas
Pārvaldīt sīkfailu preferences
Apmeklējot mājaslapu, informāciju (piemēram, izmantojot pārlūkprogrammu) var pieprasīt vai saglabāt. Parasti to veic sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju veidā. Tā var būt informācija par jums, iestatījumiem vai ierīci. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu un personalizētu jūsu lietotāja pieredzi mūsu mājaslapā - ieskaitot saturu / reklamēšanu, kas attiecas uz jums no EUROLED sadaļas vai trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, gan mūsu mājaslapā, gan arī trešo pušu vietnēs. Ar šo informāciju parasti nav iespējams tieši identificēt personu. Tā kā mēs vēlamies ļaut jums izlemt, kā izmantot mūsu piedāvājumus, jūs pats varat kontrolēt noteiktu sīkdatņu veidu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Noklikšķiniet uz dažādām virsrakstu kategorijām, lai uzzinātu vairāk un mainītu iestatījumus. Ja noraidāt noteiktas sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, tas var izraisīt mazāk atbilstoša satura parādīšanu vai arī dažas mūsu pakalpojumu funkcijas var nebūt pieejamas. Plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, var atrast mūsu privātuma politikā.
Vairāk informācijas
User ID: ebfd630a-9839-4a10-bbb1-445674224efb
Atļaut visu
Pārvaldīt piekrišanas iestatījumus
Absolūti nepieciešams
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas ir nepieciešamas mūsu pakalpojumu darbībai, un tās nevar deaktivizēt. Tas attiecas, piemēram, uz sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām, kas saglabā pierakstīšanās datus pēc reģistrācijas mūsu tiešsaistes veikalā, lai lietotājs paliktu pierakstījies mūsu tiešsaistes veikalā pat pēc pāriešanas uz citu lapu, vai sīkdatnēm, kas nodrošina, ka ar lietotāju saistīta mājaslapas funkciju konfigurācijas (izvēlētā valoda utt.) tiek saglabātas visās sesijās. Turklāt šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas veicina drošu un pareizu mūsu pakalpojumu izmantošanu. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai šīs sīkdatnes tiktu bloķētas, vai arī jums tiek paziņots par šīm sīkdatnēm. Tad vairs nav iespējams pilnībā izmantot visas mūsu pakalpojumu funkcijas.
Analīze un funkcionālā
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas ļauj mums izmērīt un uzlabot mūsu pakalpojumu sniegumu un nodrošināt mūsu pakalpojumu funkciju uzlabošanu un personalizāciju. Tās varam iestatīt mēs vai trešo personu pakalpojumu sniedzēji, un tās izmanto, piemēram, apmeklējumu un datplūsmas avotu skaita aprēķināšanai, lai analizētu, kuras lapas ir vispopulārākās, kuras tiek izmantotas vismazāk un kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu lapām. Ar šo informāciju nav iespējams tieši identificēt personu. Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, mēs nevaram zināt, kad esat apmeklējis mūsu vietni.
Mārketings
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas mūsu vietnē iestatām mēs vai mūsu partneri, lai parādītu jums atbilstošu saturu/reklāmas gan mūsu, gan trešo pušu mājaslapās. Balstoties uz jūsu interesēm, var izveidot tā saucamos profilus. Ar šo informāciju personas tieša identificēšana parasti nav iespējama, jo tiek izmantota tikai pseidonīma informācija par pārlūkprogrammu un/vai ierīci. Ja jūs neatļausiet šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, jūs pieredzēsiet mazāk atbilstošu saturu/reklāmas, kas ir piemērots jūsu interesēm.