Vēlmju saraksts Salīdzināt konts

Garantija

Vispārīgi noteikumi.


SIA "Shevlad", (turpmāk Pārdevējs), juridiskā adrese: J.Vācieša iela 7-16, Rīga, LV-1021, Latvija, veikalos iegādātajām precēm (turpmāk - Prece) atbilstība Līguma 2009./2006. likumā paredzētās preces ar līguma noteikumiem tiek nodrošinātas (turpmāk - Garantija):

Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona, kas iegādājas preci ar mērķi, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus (divus gadus) no preces piegādes dienas. Prece saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Ja Preci iegādājas juridiska persona (persona, kura iegādājas preci ar savu saimniecisko vai profesionālo darbību saistītam mērķim) vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un iegādājas Preci ar mērķi to izmantot saimnieciskajā darbībā, un Preci nav aizliegts izmantot saimnieciskiem vai profesionāliem mērķiem ekspluatācijai, tad Pārdevējs nosaka 12 mēnešu garantiju no Preces piegādes datuma. Šis noteikums nesamazina ražotāja garantijas termiņu juridiskām personām, ko pēc 12 mēnešiem nodrošina ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs (turpmāk – Serviss).

Patērētāja subjektīvais viedoklis par preci, tās īpašībām vai darbību (patīk, nepatīk) nevar būt par pamatu, lai uzskatītu, ka prece neatbilst līguma nosacījumiem.

Precei var tikt piemērota ražotāja garantija, kas var būt ilgāka par šajos noteikumos noteikto. Izmantojot ražotāja sniegto garantiju, ir jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja noteiktie garantijas derīguma termiņš un lietošanas nosacījumi.

Jebkura Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījumu apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis saskaņā ar Preces lietošanas instrukciju un rīkojies saskaņā ar Garantijas noteikumiem. .

Precēm, kurām preces lietošanas instrukcijā vai citā pievienotajā dokumentā norādīts, ka Prece jāuzstāda profesionālim, Garantija ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt dokumentus, kas apliecina šādas Preces uzstādīšanu, ko veicis licencēts serviss vai kvalificēts speciālists.

Pretenziju par līgumam neatbilstošu preci patērētājs var pieteikt, iesniedzot pretenzijas pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis preces neatbilstību līguma nosacījumiem.

Juridiska persona vai komersants garantijas prasību var pieteikt 4 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.

Garantija neattiecas uz Preces komplektā iekļautajiem piederumiem (akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, spuldzēm, drošinātājiem, filtriem un citām sastāvdaļām), kuri ekspluatācijas laikā ir pakļauti dabiskam nolietojumam vai kuru periodiska nomaiņa ir paredzēts lietošanas noteikumos vai ir pamatoti sagaidāms, ņemot vērā preces parasto funkcionalitāti.

Garantija nav piemērojama gadījumos, ja Preces bojājums vai defekts ir radies šādu iemeslu dēļ:

 • Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā to paredzējis ražotājs;
 • Ir noticis dabisks nolietojums (piemēram, akumulatora resurss, akumulatori utt.);
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša uzstādīšana, montāža vai uzstādīšana;
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir Preces neatbilstoša sagatavošana darbam vai ekspluatācijai (tai skaitā mehāniski bojājumi), Preces ražotāja norādījumu neievērošana Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Bojājumi no kritieniem, ja vien Preces ražotājs nav īpaši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem;
 • Veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces daļas, mehānismi u.c.), kuru nav paredzēts veikt Preces ikdienas ekspluatācijā, un to veikusi persona, kura nav Preces pārstāvis. serviss;
 • Tiek konstatēts, ka Preces ražotāja garantijas zīmogs vai sērijas numurs ir bojāts;
 • Izmantojot nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kuras ražotājs nav sertificējis lietošanai ar norādīto Preci, un ja tas ir radījis šīs Preces bojājumus;
 • Lietota pirātiska vai SMART līnijai neatbilstoša programmatūra;
 • Nav veikta kārtējā servisa apkope (precēm, kurām tā nepieciešama);
 • Nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas radījis turpmākus Preces bojājumus;
 • Prece ir bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai vides ietekmei (nepiemērota temperatūra, mitrums, dabas elementi - zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešķermeņu - šķidrumu, kukaiņu u.c. iekļūšana tās daļās);
 • Prece tika izmantota saimnieciskai vai profesionālai darbībai, taču šāda Preces izmantošana nav norādīta Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Prece jau tika lietota pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas preces izmantošana radīja turpmākus defektus vai bojājumus.

Preču piegādes kārtība neatbilstības novērtēšana.
Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Servisa starpniecību Latvijā un ārpus tās. Ja Serviss atrodas ārpus Latvijas, Pārdevējs nodrošina Preces nosūtīšanu no veikala uz Servisu un atpakaļ.

Preces pieņemšanas punkti, uz kuriem Pircējam jānogādā Preci:

 • EUROLED.LV veikals Lubānas ielā 78, Rīga 
 • Ja Prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, bet vieglāka par 20 kg, Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja var veikt ar Latvijas pasta starpniecību – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.
 • Ja Prece ir lielgabarīta vai smagāka par 20 kg, Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja veic vienojoties ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.
 • Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, u.tml.) nav iespējams nogādāt uz kādu no Pārdevēja veikaliem vai Servisu, tad Puses pārrunu ceļā vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību.

Nododot Preci Pārdevējam vai Servisā, precei jābūt:

 • Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam,
 • Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.

Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta infomācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.

Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 30 dienās, ja Serviss atrodas Latvijā vai 45 dienās, ja Garantija tiek apkalpota Servisā ārpus Latvijas.

Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.
Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja veikalos pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.

Ja Pircējs izvēlējies Preces maiņu, jaunās Preces Garantija ir spēkā no vecās Preces piegādes dienas, to pagarinot par laiku, kas vienāds ar dienu skaitu, kad Pārdevējs pieņēmis Preci no Pircēja līdz dienai, kad Pārdevējs ir nosūtījis paziņojumu Pircējam par Preces saņemšanu.

Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci.

Pircējam ir pienākums paņemt Preci no Pārdevēja 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu,

Pēc 3 mēnešiem no skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu, Pārdevējs pārņem Preci savā īpašumā un utlizē to. Preces utilizēšanas izmaksas, ja tādas rodas, jāsedz Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma.
piezvanīt messenger whatsapp
Citi projekti
Saite nokopēta
EUROLED izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai mēs varētu droši un uzticami piedāvāt mūsu lapas, pārbaudīt to veiktspēju un uzlabot tavu lietotāja pieredzi, tostarp atbilstošu saturu un personalizētu reklāmu gan mūsu, gan trešo pušu vietnēs. Šajā nolūkā mēs izmantojam informāciju, ieskaitot datus par vietnes un gala ierīču izmantošanu. Noklikšķinot uz „Es piekrītu”, tu piekrīti sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošanai savu datu apstrādei, ieskaitot pārsūtīšanu mūsu mārketinga partneriem (trešajām personām). Mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai personalizētu, mērītu un analizētu reklāmu. Ja tu nepiekrīti, mēs aprobežojamies ar būtiskām sīkdatnēm un tehnoloģijām. Iestatījumos jebkurā laikā vari mainīt savu piekrišanu.Vairāk informācijas
Pārvaldīt sīkfailu preferences
Apmeklējot mājaslapu, informāciju (piemēram, izmantojot pārlūkprogrammu) var pieprasīt vai saglabāt. Parasti to veic sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju veidā. Tā var būt informācija par jums, iestatījumiem vai ierīci. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu un personalizētu jūsu lietotāja pieredzi mūsu mājaslapā - ieskaitot saturu / reklamēšanu, kas attiecas uz jums no EUROLED sadaļas vai trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, gan mūsu mājaslapā, gan arī trešo pušu vietnēs. Ar šo informāciju parasti nav iespējams tieši identificēt personu. Tā kā mēs vēlamies ļaut jums izlemt, kā izmantot mūsu piedāvājumus, jūs pats varat kontrolēt noteiktu sīkdatņu veidu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Noklikšķiniet uz dažādām virsrakstu kategorijām, lai uzzinātu vairāk un mainītu iestatījumus. Ja noraidāt noteiktas sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, tas var izraisīt mazāk atbilstoša satura parādīšanu vai arī dažas mūsu pakalpojumu funkcijas var nebūt pieejamas. Plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, var atrast mūsu privātuma politikā.
Vairāk informācijas
User ID: ebfd630a-9839-4a10-bbb1-445674224efb
Atļaut visu
Pārvaldīt piekrišanas iestatījumus
Absolūti nepieciešams
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas ir nepieciešamas mūsu pakalpojumu darbībai, un tās nevar deaktivizēt. Tas attiecas, piemēram, uz sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām, kas saglabā pierakstīšanās datus pēc reģistrācijas mūsu tiešsaistes veikalā, lai lietotājs paliktu pierakstījies mūsu tiešsaistes veikalā pat pēc pāriešanas uz citu lapu, vai sīkdatnēm, kas nodrošina, ka ar lietotāju saistīta mājaslapas funkciju konfigurācijas (izvēlētā valoda utt.) tiek saglabātas visās sesijās. Turklāt šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas veicina drošu un pareizu mūsu pakalpojumu izmantošanu. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai šīs sīkdatnes tiktu bloķētas, vai arī jums tiek paziņots par šīm sīkdatnēm. Tad vairs nav iespējams pilnībā izmantot visas mūsu pakalpojumu funkcijas.
Analīze un funkcionālā
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas ļauj mums izmērīt un uzlabot mūsu pakalpojumu sniegumu un nodrošināt mūsu pakalpojumu funkciju uzlabošanu un personalizāciju. Tās varam iestatīt mēs vai trešo personu pakalpojumu sniedzēji, un tās izmanto, piemēram, apmeklējumu un datplūsmas avotu skaita aprēķināšanai, lai analizētu, kuras lapas ir vispopulārākās, kuras tiek izmantotas vismazāk un kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu lapām. Ar šo informāciju nav iespējams tieši identificēt personu. Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, mēs nevaram zināt, kad esat apmeklējis mūsu vietni.
Mārketings
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas mūsu vietnē iestatām mēs vai mūsu partneri, lai parādītu jums atbilstošu saturu/reklāmas gan mūsu, gan trešo pušu mājaslapās. Balstoties uz jūsu interesēm, var izveidot tā saucamos profilus. Ar šo informāciju personas tieša identificēšana parasti nav iespējama, jo tiek izmantota tikai pseidonīma informācija par pārlūkprogrammu un/vai ierīci. Ja jūs neatļausiet šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, jūs pieredzēsiet mazāk atbilstošu saturu/reklāmas, kas ir piemērots jūsu interesēm.