Vēlmju saraksts Salīdzināt konts

Privātuma politika

SIA “SHEVLAD”

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “SHEVLAD” apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojāt mūsu pakalpojumus. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “SHEVLAD” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem, personāla atlases procesā izmantojamiem resursiem un citiem datu avotiem.

Kas apstrādā Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādā pārzinis – SIA “SHEVLAD”, turpmāk tekstā SIA. reģ. Nr. LV40003842925, Jukuma Vācieša 7-16, Rīga, LV-1021; e-pasts: info@euroled.lv;  tālrunis: 28886262

Kā tiek nodrošināta Jūsu personas datu apstrādes likumība?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likumu”, dažādos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļautajām speciālajām tiesību normām.

Normatīvie akti paredz, ka SIA ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad, ja SIA ir iepriekš noteikusi Jūsu personas datu apstrādes nolūkus, un tikai to Jūsu personas datu apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš noteikto nolūku, ir juridisks pamats veikt Jūsu personas datu apstrādi, ir sniegusi Jums informāciju par Jūsu tiesībām personas datu apstrādes kontekstā.

SIA Vispārējā kārtībā apstrādā Jūsu personas datus pamatojoties uz:

 • līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • nepieciešamību izpildīt uz SIA attiecināmu juridisku pienākumu;
 • SIA vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu;
 • jūsu dotu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Gadījumos, kad SIA ir uzņēmējdarbības, komerciāla vai uz SIA vai trešās personas likumīgo interešu aizstāvību balstīta tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, tie tiek apstrādāti „leģitīmo interešu ievērošanai”. Bet arī šajos gadījumos SIA godprātīgi īsteno Jūsu personas datu apstrādi, ņemot vērā Jūsu intereses vai pamattiesības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība.

Normatīvo aktu prasības uzliek par pienākumu sevišķā kārtībā apstrādāt īpašo kategoriju datus – t.i. personas datus, kas atklāj dalību arodbiedrībās, veselības datus un datus par sodāmībām un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem, ko SIA var izmantot pieņemot darbinieku darbā.   Īpašo kategoriju datus SIA ir tiesīga iegūt un apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti tieši atļauj vai uzliek par pienākumu SIA šādus personas datus iegūt un apstrādāt.

Personas datu ievākšana un izmantošana

Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts normatīvo aktu pamata.

SIA informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta uzņēmuma datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no mūsu interneta vietnēm, piemēram, paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem vai pakalpojumu piedāvājums.

Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietnes: www.euroled.lv, www.bixenon.lv, www.euroscooter.eu, www.tandirs.lv, www.euroflizes.lv, eurostore.lv un korporatīvus sociālo tīklu kanālus, SIA vai jebkura trešā persona, kas darbojas SIA vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, IP adreses, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, kā arī lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Kādus Jūsu personas datus SIA apstrādā?

Lai sniegtu Jums pakalpojumus nemainīgi augstā kvalitātē un spētu Jums piedāvāt preces, kas atbilst Jūsu vajadzībām, SIA izmanto dažādu veidu personas datus. SIA apstrādātie personas dati ir sagrupēti kategorijās, lai SIA varētu iespējami efektīvākā veidā pārvaldīt tos, kā arī, lai Jūs varētu redzēt to informācijas apjomu, ko SIA pārvalda par klientiem.

Personas datu kategorijas

 • Apraksts
 • Pamata (identifikācijas) dati
 • Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, saziņas valodas, atsevišķos gadījumos personas kods vai dzimšanas datums, attēls, u.c.
 • Uzvedību un ieradumus raksturojošie dati
 • Zināšanas un pieredze
 • Finanšu dati
 • Bankas rekvizīti vai kartes pamatinformācija
 • Elektronisko un telekomunikāciju dati
 • Plūsmas dati, atrašanās vietas dati, identifikācijas informācija u.c.

SIA neizmanto visus personas datus vienādi – daži personas datu veidi ir noderīgi mārketinga vajadzībām, citi tiešo pakalpojumu sniegšanai vai uz SIA attiecināmu juridisko pienākumu izpildei.

Kā SIA iegūst Jūsu personas datus?

 • personas dati, kurus Jūs paši sniedzat SIA, piemēram:
 • kad Jūs veicat SIA preču pasūtījumu;
 • kad Jūs ar SIA sazināties un runājat ar SIA speciālistiem pa tālruni vai tiekaties un runājat ar SIA speciālistiem, t.sk. tālruņa sarunās vai piezīmēs, kuras izdara SIA speciālisti tikšanās laikā;
 • kad Jūs lietojat SIA mājaslapu, internetbanku, mobilo tālruņu aplikācijas, internetsarunas u.c.;
 • no Jūsu e-pasta vēstulēm un pasta vēstulēm vai kurjerpasta sūtījumiem;
 • no Jūsu iesniegumiem, pieteikumiem, rīkojumiem, sūdzībām un citiem Jūsu iesniegtajiem dokumentiem;
 • no klientu aptaujām;
 • ja Jūs piedalāties SIA lojalitātes programmās, loterijās, akcijās un līdzvērtīgos pasākumos.

Personas dati, kurus SIA iegūst no trešajām personām (t.sk. ārējām datubāzēm)

 • Kredītkaršu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Mastercard;
 • Kreditēšanas iestādes;
 • Mazumtirgotāji;
 • Sociālie tīkli (piemēram, noklikšķinot uz vienas no mūsu Facebook, Instagramm vai Google reklāmām);
 • Lojalitātes shēmas;
 • SIA pārstāvji, starpnieki, kontrahenti vai citas trešās personas, kuras SIA vārdā vai SIA uzdevumā apstrādā personas datus;
 • Tirgus pētnieki, kas iegūst un pēta informāciju no daudziem avotiem, lai sagatavotu tirgus tendenču pārskatus vai sniegtu atbilstošus padomus;
 • Valsts (t.sk. tiesībaizsardzības) iestādes;

Piektā punkta apakšpunktos ir minētas tās personas vai organizācijas, kuras SIA izmanto, lai tās palīdzētu SIA uzturēt pakalpojumus un preces, kā arī, kuras konsultē SIA par uzņēmējdarbības attīstības un uzlabošanas iespējām.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

SIA apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata un šādiem mērķiem:

 • pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
 • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • biznesa plānošana un analīze;
 • personāla atlase un vadība;
 • pieteikumu (pasūtījumu) izskatīšana un apstrāde;
 • jaunumu izsūtīšana;

Ja SIA nolems izmantot datu subjektu datus citam mērķim, nekā tas sākotnēji bija paredzēts, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas (jaunajam mērķim), SIA informēs datu subjektu par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot datu subjektam tiesības iebilst pret šādu tā personas datu apstrādi.

Sīkdatnes

EUROLED izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai mēs varētu droši un uzticami piedāvāt mūsu lapas, pārbaudīt to veiktspēju un uzlabot tavu lietotāja pieredzi, tostarp atbilstošu saturu un personalizētu reklāmu gan mūsu, gan trešo pušu vietnēs. Šajā nolūkā mēs izmantojam informāciju, ieskaitot datus par vietnes un gala ierīču izmantošanu. Noklikšķinot uz „Es piekrītu”, tu piekrīti sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošanai savu datu apstrādei, ieskaitot pārsūtīšanu mūsu mārketinga partneriem (trešajām personām). Mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai personalizētu, mērītu un analizētu reklāmu. Ja tu nepiekrīti, mēs aprobežojamies ar būtiskām sīkdatnēm un tehnoloģijām. Iestatījumos jebkurā laikā vari mainīt savu piekrišanu.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos SIA var nodot informāciju trešajām personām un var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu (piemēram: preču piegādei);

SIA nenodod jūsu Personas datus uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot SIA birojā Rīgā, Lubānas iela78,  LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi).

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: info@euroled.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Vispārējā kārtībā SIA ir tiesīga uzglabāt Jūsu personas datus 10 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas, ja normatīvos aktos nav noteikts cits Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņš. Šo vispārējo klienta personas datu glabāšanas termiņu SIA ievēro, lai:

 • atbildētu uz jautājumiem vai sūdzībām, vai parādītu, ka SIA ir godprātīgi pildījusi savas saistības pret Jums;
 • īstenotu SIA iekšējos pētījumus (piemēram, klientu paradumu maiņu);
 • ievērotu normatīvo aktu prasības, kas paredz dažāda veida dokumentāra materiāla uzglabāšanu.

Pēc glabāšanas termiņa beigām, Jūsu personas dati tiek drošā veidā iznīcināti.

Kādas ir iespējamās sekas, ja Jūs izvēlaties nesniegt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) pēc SIA pieprasījuma?

 • SIA var būt nepieciešams iegūt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai, lai SIA varētu noslēgt vai izpildīt līgumu ar Jums.
 • Ja Jūs izvēlaties nesniegt SIA pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus), tas var ierobežot SIA iespējas izpildīt ar Jums noslēgto līgumu, vai aizkavēt vai liegt SIA izpildīt uz to attiecināmus juridiskos pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Ja Jūsu izvēles dēļ nesniegt SIA pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus) SIA nevarēs īstenot to politiku, kas saistīta ar atbilstību normatīvajām prasībām un Jūsu darījumu apkalpošanu, SIA visticamāk pārtrauks Jums pakalpojumu sniegšanu.
 • SIA Jūs iepriekš informēs par personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī atsevišķi paskaidros, vai Jums šie papildu personas dati (vai cita informācija) ir obligāti jāsniedz un kā tas ietekmēs pakalpojumu sniegšanu Jums.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

 • Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un pārsūtīt tos;
 • Jums ir iespēja iegūt papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kāda informācija jau ir Jūsu rīcībā;
 • Jums ir iespēja iegūt SIA apstrādē esošo Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā;
 • SIA nav pienākums klientam izsniegt SIA esošo dokumentu kopijas, kā arī SIA neizsniedz klientam tādu informāciju, kura satur trešās personas datus.
 • SIA var nodrošināt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā, kuru Jūs varat atkārtoti lietot, t.sk. pats nodot citām organizācijām vai lūgt SIA to pārsūtīt.

Par Jūsu personas datu labošanu un vai dzēšanu

 • Jums ir iespēja labot Jūsu personas datus, ja tie ir mainījušies vai Jums ir pamats uzskatīt, ka SIA apstrādātie Jūsu personas dati nav precīzi;
 • Jūs esat atbildīgs/-a  par savu iesniegto personas datu (vai citas informācijas) pareizību un precīzas un aktuālas informācijas par sevi iesniegšanu SIA.
 • SIA nav tiesību pēc saviem ieskatiem labot klienta personas datus, kā arī SIA nav tiesību pēc saviem ieskatiem meklēt klienta personas datus trešo personu datubāzēs, lai uzturētu savas klientu datubāzes precīzas un aktuālas.
 • Jums ir iespēja lūgt SIA izdzēst Jūsu personas datus, un SIA to izdarīs, ja šie personas dati SIA vairs nebūs nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika ievākti vai citādi apstrādāti.

SIA nevarēs īstenot klienta personas datu dzēšanu, ja normatīvie akti paredzēs obligātu juridisku pienākumu uzglabāt šādus personas datus vai arī SIA leģitīmās intereses būs svarīgākas par klienta tiesību aizskārumu, nedzēšot personas datus ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.

Jums ir iespēja lūgt SIA ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (vai ierobežot noteiktas apstrādes darbības), kas nozīmētu, ka Jūsu personas datus SIA varētu tikai glabāt vai apstrādāt tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu SIA likumīgās prasības. Jūs esat tiesīgi ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • tie nav precīzi,
 • tie tiek nelikumīgi apstrādāti, bet Jūs nevēlaties tos dzēst,
 • to apstrāde vairs nav nepieciešama, bet Jūs vēlaties celt, īstenot vai aizstāvēt savas likumīgās prasības,
 • Jūs jau esat izmantojis savas tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, bet sagaidāt no SIA vērtējumu par to, vai SIA ir tiesības turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz SIA vai trešās personas leģitīmajām interesēm.
 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tā pamatojas uz SIA vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanu un Jūsu tiesības, intereses un brīvības ir svarīgākas par šādām SIA vai trešās personas leģitīmajām interesēm;
 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi mārketinga (tiešās tirgvedības) vajadzībām.

Kā SIA apstrādā Jūsu personas datus mārketinga vajadzībām, t.sk. lai sagatavotu Jums komerciālus piedāvājumus?

 • SIA īsteno mārketinga pasākumus, lai informētu Jūs par SIA pakalpojumiem, precēm vai SIA īpašajiem piedāvājumiem, kas sagatavoti tieši Jūsu vajadzībām (t.sk. dažādām loterijām, akcijām vai līdzvērtīgiem pasākumiem).
 • Mārketinga pasākumu ietvaros, SIA var veikt arī aptaujas, lai noskaidrotu Jūsu vērtējumu par SIA sniegto pakalpojumu kvalitāti vai SIA piedāvāto preču atbilstību Jūsu vajadzībām.
 • Mārketinga pasākumu ietvaros, SIA apstrādā Jūsu personas datus (vai citu informāciju), kurus Jūs paši sniedzat SIA, kurus SIA sniedz sadarbības partneriem vai kurus SIA iegūst, kad Jūs lietojat SIA pakalpojumus vai preces (piemēram, lietojot mājaslapu vai internetveikalu).
 • Mārketinga pasākumu ietvaros iegūto informāciju (t.sk. personas datus), SIA var piemērot pētīšanai un vērtēšanai, lai veidotu SIA viedokli par to, kādi SIA pakalpojumi vai preces varētu Jūs interesēt un varētu būt Jums piemēroti.

Mārketinga pasākumu ietvaros, SIA var izmantot metodi, kuru sauc par „profilēšanu mārketinga nolūkos” – t.i. klientu veikto darbību uzskaiti, analīzi un prognozēšanu, izmantojot šādas personas datu kategorijas:

 • pamata personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, saziņas valoda, kontaktinformācija (tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese);
 • uzvedību un ieradumus raksturojošie personas dati – izmantoto SIA preču vai pakalpojumu veidi un to lietošanas ieradumi;
 • finanšu dati – informācija par maksājumiem, sagatavojot rēķinus preču apmaksai.

SIA var izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums komerciālus piedāvājumus, ja Jūs SIA esat devis piekrišanu komerciālajai komunikācijai vai SIA ir leģitīma interese īstenot šādu komunikāciju.

Komerciālajā komunikācijā SIA leģitīmo interesi veido SIA uzņēmējdarbības vai komerciālās intereses, kas balstītas uz tiesisku un likumīgu nolūku izmantot Jūsu informāciju – minētais nolūks nedrīkst būt pretrunā ar Jūsu interesēm.

SIA augsti novērtē un vienmēr būs pateicīga, ja Jūs būsiet piekrituši Jūsu personas datu apstrādei mārketinga vajadzībām (komerciālajai komunikācijai ar SIA), jo tā Jūs palīdzat SIA veidot kvalitatīvākus pakalpojumus un konkurētspējīgākus produktus.

Tomēr, ja Jūs maināt izvēli, Jūs vienmēr varat atteikties no komerciālās komunikācijas vienā no šādiem veidiem:

 • iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā SIA veikalā;
 • nosūtot rīkojumu elektroniski, izmantojot e-pastu;
 • dodot rīkojumu telefoniski, sazinoties ar SIA.

Mārketinga pasākuma ietvaros, piemēram, SIA ar automatizētu sistēmu palīdzību var veidot klientu grupas, kuras tālāk izmanto, lai izpētītu un vairāk uzzinātu par klientu vajadzībām un pieņemtu lēmumus. Minētais palīdzēs attīstīt pakalpojumu klāstu, pakalpojumus un piedāvājumus dažādiem klientu segmentiem, kā arī pielāgot komerciālo komunikāciju, kuru SIA parāda savā un citās tīmekļa vietnēs un mobilajās lietotnēs, tostarp masu medijos.


Vai Jūs esat tiesīgi iesniegt ierosinājumu vai sūdzību?

SIA ir atbildīgs Jūsu personas datu pārzinis. Lai uzskatāmi pierādītu, ka SIA īsteno likumīgu, godprātīgu un pārredzamu Jūsu personas datu apstrādi, SIA ir izveidojusi un uztur pārskatatbildības sistēmu, kas balstās uz:

 • klientu savlaicīgu informēšanu par personas datu apstrādi un klientu piekļuves tiesību īstenošanu;
 • personas datu apstrādes ietekmes novērtējuma īstenošanu, ja plānotās darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām;
 • ar personas datu aizsardzību saistīto drošības incidentu savlaicīgu atklāšanu un vispusīgu izmeklēšanu, kā arī ziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumiem Datu valsts inspekcijai un klientiem;
 • regulāru SIA darbinieku apmācību;


Ja Jūs būsiet iesniedzis sūdzību, tad šo sūdzību izskatīs SIA Valdes loceklis. SIA Valdes lēmumu izveidota pastāvīgi darbojošās koleģiāla institūcija, kura savā darbā vadās pēc SIA normatīvajiem dokumentiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības spēkā esošajiem saistošajiem tiesību aktiem (regulām, direktīvām, lēmumiem, judikatūru), Datu valsts inspekcijas rekomendācijām un ieteikumiem, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugprakses.


Bez jau minētā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par SIA veikto personas datu apstrādes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību Datu valsts inspekcijai iesniedz iesnieguma veidā:

 • ievietojot Datu valsts inspekcijas pasta kastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāvā;
 • nosūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011
piezvanīt messenger whatsapp
Citi projekti
Saite nokopēta
EUROLED izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai mēs varētu droši un uzticami piedāvāt mūsu lapas, pārbaudīt to veiktspēju un uzlabot tavu lietotāja pieredzi, tostarp atbilstošu saturu un personalizētu reklāmu gan mūsu, gan trešo pušu vietnēs. Šajā nolūkā mēs izmantojam informāciju, ieskaitot datus par vietnes un gala ierīču izmantošanu. Noklikšķinot uz „Es piekrītu”, tu piekrīti sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošanai savu datu apstrādei, ieskaitot pārsūtīšanu mūsu mārketinga partneriem (trešajām personām). Mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai personalizētu, mērītu un analizētu reklāmu. Ja tu nepiekrīti, mēs aprobežojamies ar būtiskām sīkdatnēm un tehnoloģijām. Iestatījumos jebkurā laikā vari mainīt savu piekrišanu.Vairāk informācijas
Pārvaldīt sīkfailu preferences
Apmeklējot mājaslapu, informāciju (piemēram, izmantojot pārlūkprogrammu) var pieprasīt vai saglabāt. Parasti to veic sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju veidā. Tā var būt informācija par jums, iestatījumiem vai ierīci. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu un personalizētu jūsu lietotāja pieredzi mūsu mājaslapā - ieskaitot saturu / reklamēšanu, kas attiecas uz jums no EUROLED sadaļas vai trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, gan mūsu mājaslapā, gan arī trešo pušu vietnēs. Ar šo informāciju parasti nav iespējams tieši identificēt personu. Tā kā mēs vēlamies ļaut jums izlemt, kā izmantot mūsu piedāvājumus, jūs pats varat kontrolēt noteiktu sīkdatņu veidu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Noklikšķiniet uz dažādām virsrakstu kategorijām, lai uzzinātu vairāk un mainītu iestatījumus. Ja noraidāt noteiktas sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, tas var izraisīt mazāk atbilstoša satura parādīšanu vai arī dažas mūsu pakalpojumu funkcijas var nebūt pieejamas. Plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, var atrast mūsu privātuma politikā.
Vairāk informācijas
User ID: ebfd630a-9839-4a10-bbb1-445674224efb
Atļaut visu
Pārvaldīt piekrišanas iestatījumus
Absolūti nepieciešams
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas ir nepieciešamas mūsu pakalpojumu darbībai, un tās nevar deaktivizēt. Tas attiecas, piemēram, uz sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām, kas saglabā pierakstīšanās datus pēc reģistrācijas mūsu tiešsaistes veikalā, lai lietotājs paliktu pierakstījies mūsu tiešsaistes veikalā pat pēc pāriešanas uz citu lapu, vai sīkdatnēm, kas nodrošina, ka ar lietotāju saistīta mājaslapas funkciju konfigurācijas (izvēlētā valoda utt.) tiek saglabātas visās sesijās. Turklāt šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas veicina drošu un pareizu mūsu pakalpojumu izmantošanu. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai šīs sīkdatnes tiktu bloķētas, vai arī jums tiek paziņots par šīm sīkdatnēm. Tad vairs nav iespējams pilnībā izmantot visas mūsu pakalpojumu funkcijas.
Analīze un funkcionālā
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas ļauj mums izmērīt un uzlabot mūsu pakalpojumu sniegumu un nodrošināt mūsu pakalpojumu funkciju uzlabošanu un personalizāciju. Tās varam iestatīt mēs vai trešo personu pakalpojumu sniedzēji, un tās izmanto, piemēram, apmeklējumu un datplūsmas avotu skaita aprēķināšanai, lai analizētu, kuras lapas ir vispopulārākās, kuras tiek izmantotas vismazāk un kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu lapām. Ar šo informāciju nav iespējams tieši identificēt personu. Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, mēs nevaram zināt, kad esat apmeklējis mūsu vietni.
Mārketings
Šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas mūsu vietnē iestatām mēs vai mūsu partneri, lai parādītu jums atbilstošu saturu/reklāmas gan mūsu, gan trešo pušu mājaslapās. Balstoties uz jūsu interesēm, var izveidot tā saucamos profilus. Ar šo informāciju personas tieša identificēšana parasti nav iespējama, jo tiek izmantota tikai pseidonīma informācija par pārlūkprogrammu un/vai ierīci. Ja jūs neatļausiet šīs sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, jūs pieredzēsiet mazāk atbilstošu saturu/reklāmas, kas ir piemērots jūsu interesēm.